Godziny otwarcia: Pn-Pt: 7:00-19:00 Sb: 7:00-17:00 Nd: 10:00-16:00
kiedy-i-komu-zlecic-badanie-gruntu

Kiedy i komu zlecić badanie gruntu

Badania geotechniczne w myśl obowiązujących przepisów od kilku lat są obowiązkowe. Wielu specjalistów zalecało już wcześniej ich przeprowadzanie, mimo że nie były wymagane. Badania geotechniczne wykonuje się w celu określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję. Są to niezbędne informacje, aby właściwie i bezpiecznie zaprojektować fundamenty budynku oraz odpowiednio dobrać typ ich izolacji, typ przydomowej oczyszczalni ścieków czy odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku do gruntu. Badania geotechniczne pozwalają również na uniknięcie częstych problemów występujących podczas użytkowania budynku, np. pękających ścian czy zapadających się fundamentów.  Kiedy wykonać badanie gruntu Badanie gruntu najlepiej wykonać jeszcze przed zakupem działki, ponieważ od ich wyników zależy sposób posadowienia domu. W skrajnych przypadkach może się okazać, że w ogóle nie będzie możliwa budowa. Ostatni moment, w którym można wykonać badania geotechniczne, powinien nastąpić zanim rozpoczniemy prace budowlane. Musimy pamiętać, że piwnicy nie warto budować na działce, gdzie woda gruntowa jest bardzo wysoka.  Orientacyjne dane o właściwościach gruntu można uzyskać od sąsiadów, którzy już zbudowali domy. Pożyteczne jest też zapoznanie się z mapami geologicznymi, jeśli takie zostały opracowane dla tego terenu. Wskazówką dla określenia rodzaju gruntów jest również znajdująca się na działce roślinność. Badanie gruntu należy wykonać przed rozpoczęciem budowy domu (fot. AdobeStock) Komu zlecić wykonanie badania geologicznego Specjalistyczne wykonanie badań należy zlecić firmie geotechnicznej. Proste badanie polega na wykonaniu na działce kilku odwiertów – najczęściej wystarczy je wykonać na głębokość 3-5 m. Na ich podstawie, uzupełnionych ewentualnie badaniami laboratoryjnymi, geotechnik określi warstwy, rodzaje gruntu oraz poziom wód gruntowych. Do obowiązków geotechnika należy przygotowanie dokumentacji geotechnicznej. Powinna ona zawierać: mapę działki z zaznaczonymi miejscami badań, przekroje geotechniczne ilustrujące budowę geologiczną podłoża działki, informację o poziomie wody gruntowej oraz część tekstową, w której podane są parametry geotechniczne gruntu, wnioski z badań i zalecenia bezpiecznego posadowienia budynku. Jeśli budowa podłoża jest skomplikowana, potrzebna jest dokładniejsza dokumentacja geologiczno-inżynierska. Koszt wykonania takiego badania to 1200-2000 zł w zależności od regionu kraju. Pamiętajmy, że badania czasami trzeba powtórzyć, aby określić zmiany poziomu wód gruntowych w ciągu roku.Kategorie geotechniczneBadania geotechniczne klasyfikują obiekty do trzech kategorii. Jedno- i dwukondygnacyjne budynki mieszkalne oraz gospodarcze, ściany oporowe i wykopy do głębokości 1,2 m, a także nasypy budowlane do wysokości 3 m zgodnie z przepisami należą do pierwszej kategorii. W tym przypadku prawo nakłada na inwestorów obowiązek wykonania badania z zakresu gruntu i wód gruntowych przed rozpoczęciem budowy. Większość domów jednorodzinnych należy właśnie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Natomiast do drugiej kategorii geotechnicznej zaliczane są obiekty, których realizacja przebiega w prostych i złożonych warunkach gruntowych, np. filary mostowe i nabrzeża, kotwy gruntowe, głębokie i wysokie nasypy, ściany i konstrukcje oporowe utrzymujące grunt lub wodę oraz głębokie fundamenty. Zanim rozpocznie się budowę tych obiektów należy przeprowadzić ilościową i jakościową ocenę oraz analizę gruntu. Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje duże obiekty posadowione w niekorzystnych warunkach gruntowych, np. wysokie budynki w zabudowie miejskiej czy zagłębione na więcej niż jedną kondygnację w gruncie. W takich przypadkach inwestor zobowiązany jest do sporządzenia pełnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. zdjęcie tytułowe: K. Jankowska

Aktualności

Gwarancja jakości
naszych produktów

Zakupy w systemie
ratalnym

Oferujemy zakupy
telefoniczne

Transport
na terenie całej Polski

Mrówka Garwolin
Ul. Kościuszki 99, 08-400 Garwolin
Telefon: 721608608
E-mail: mrowka.garwolin@phumirex.pl